GT-2033-0 + GF-2035-ACH + GF-2035-CH TEAKWOOD TARA OVAL EXTENSION TABLE + TEAKWOOD FOLDING CHAIR

TEAKWOOD TARA OVAL EXTENSION TABLE + TEAKWOOD FOLDING CHAIR

รายละเอียด

ทั้งชุด : โต๊ะ 1 ตัว + Armchair 2 + Sidechair 4

โต๊ะไม้สัก ยึดหดได้จาก 6 ที่นั่งเป็น 10 ที่นั่ง รูปทรงวงรี

เก้าอี้โครงไม้สัก พับเก็บได้ เมื่อไม่ใช้

ขนาด

โต๊ะขนาด : 2400/1800 X 1000 X 750  MMH

เก้าอี้พับมีท้าวแขนขนาด : 586 X 615 X 940  MMH

เก้าอี้พับไม่มีท้าวแขนขนาด : 530 X 615 X 940  MMH


฿ 49,900

สินค้าในเซ็ท