US-016-0 ฐานร่มสนามทรงกลมทำจากคอนกรีต CONCRETE PARASOL STAND [ ฐานร่มกลม, ฐานหินปูน ]

ฐานร่มสนามทรงกลมทำจากคอนกรีต CONCRETE PARASOL STAND [ ฐานร่มกลม, ฐานหินปูน ]

รายละเอียด

  • ฐานร่มคอนกรีต

ขนาด
500 DIA X 400 MMH

฿ 5,000